neem een kijkje

in ons hotel

Algemene voorwaarden

 

 • Het brengen en ophalen van de katten dient steeds te gebeuren na afspraak.
 • Brengen en ophalen is niet mogelijk op zondag en feestdagen. 
 • Katten moeten in lichamelijke en verzorgde conditie zijn.
 • Katten moeten tenminste 14 dg voor het verblijf in orde zijn met alle inentingen, katten en niesziekten en leukose, verplicht (volgens KB 15-11-2010).
 • Indien uw kat meer dan een jaar niet meer ingeënt is dan moeten de inentingen 2x toegediend worden met een tussenpauze van 4 weken.

          Dus zorg dat de inentingen in orde zijn, indien niet zijn wij genoodzaakt de kat te weigeren.

 • Elke kat wordt op de dag van de opname door ons ontvlooid, indien u dit laat doen bij de DA, vragen wij een afgestempeld bewijs van uw DA.

          De kosten van een pipet zijn 6 euro, te betalen door de eigenaar.

 • Wij zijn zeer streng op dit alles maar het geeft u ook een geruststelling dat al de katten die zich hier bevinden, correct ingeënt en ontvlooid zijn.
 • Het inentingsboekje brengt u mee en blijft hier zolang de kat hier verblijft.
 • Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals ziekte, en de contactpersoon is onbereikbaar dan raadplegen wij eerst de dierenarts van de eigenaar of onze dierenarts.

          Die beslist dan wat er verder moet gebeuren. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.

 • Kattenhotel Beautiful Pearl is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, ziekte, weglopen of in het ergste geval, overlijden van uw kat, enkel indien door onze nalatigheid.

          Wij zijn hiervoor verzekerd!

 • Niet gecastreerde katers worden aanvaard tot 6 maanden.
 • Kittens zijn ook zeker welkom, mits ze hun volledige inentingen hebben gehad.
 • Enkel katten van één zelfde gezin worden samen in één verblijf geplaatst.    
 • In de prijs is droogvoer inbegrepen.
 • Speciaal dieetvoer dient door u te worden meegebracht.
 • Bij binnenbrengen van uw kat wordt de volledige som van het verblijf betaald.
 • De klant verklaart akkoord te zijn met deze voorwaarden.
 • De reservering is pas definitief na het ondertekenen van het verblijfscontract.

          Bij reservering wordt een voorschot betaald van 50%.