neem een kijkje

in ons hotel

Prijzen

  • 1 poes    10 euro/per dag
  • 2 poezen 9 euro (per kat)/ per dag
  • 3 poezen 8 euro (per kat)/ per dag

 

  • Kortingen zijn enkel op toepassing voor katten uit eenzelfde gezin.

          Meerdere poezen op aanvraag.

  • De reservering is pas definitief na het ondertekenen van het verblijfscontract.

          Bij reservering wordt een voorschot betaald van 50%.

          Bij binnenbrengen wordt de volledige som van het verblijf betaald.

 

 

Betalingsvoorwaarden;

  • Bij binnenbrengen wordt de volledige som van het verblijf betaald.
  • Bijkomende dagen die tijdens het verblijf worden aangevraagd, worden afgerekend bij het afhalen van uw kat.
  • Deze bijkomende dagen zijn enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is.
  • Indien u uw kat vroeger komt ophalen dan de einddatum vermeld op het verblijfscontract, worden de overige dagen niet terug betaald.